Wyślij artykuł

Wyślij artykuł to krótki pokaz funkcji dostępnej dla redaktorów portali opartych na Joomli.

Jeśli przyjdzie komuś ochota do napisania i wstawienia swojego dłuższego tekstu, opisu historii wędkarskiej, lub ulubionego łowiska to po skontaktowaniu się ze mną taka możliwość istnieje. Gdy nadam wyższe uprawnienia użytkownikowi zobaczy on taki panel edytora, podobnego do tego na zapleczu. Wszystkiego nie będę opisywał bo funkcji ma sporo, ale kto ma chęć i trochę obycia z podobnymi edytorami, dokładniej wyjaśnię przez pocztę.

Screeny edytora.

obraz jpg. screen edytora, wyślij artykuł, Joomla 2.5.1

obraz jpg. screen edytora, wyślij artykuł, Joomla 2.5.1

 

Naciśnięcie klawisza podmenu "Napisz" przez każdego użytkownika z uprawnieniami niższymi niż redaktor, wywoła błąd brak uprawnień.